Vize

Naším cílem je spokojenost zákazníků, plynoucí z poctivé práce našich zaměstnanců. Nejlepších výsledků dosahujeme motivovanými odborníky, kteří se dobře baví. Svoji práci odvádíme precizně a s důrazem na každý detail.

Na nás se můžete spolehnout, protože pro vás uděláme maximum. A ještě něco navíc…

Bankovní technologie

NextSoft má dlouholeté zkušenosti s vývojem, implementací a podporou bankovních platebních karet a kartových autorizačních systémů. V oblasti platebních karet se pohybujeme od roku 2000.

Poskytujeme následující služby

  • Konzultace a analýzy v oblasti nových platebních technologií (EMV, bezkontaktní platby, person-to-person platby, E-Commerce, mobilní platby a tokenizace karet).
  • Implementace a vývoj autorizačního systému, včetně připojení k platebním branám MasterCard, Visa, JCB, Amex, Diners, Euronet, Union Pay International a privátním platebním sítím.
  • Podpora provozu autorizačních systémů a zpracování transakcí v režimu 24x7.
  • Analýza a implementace nových služeb v oblasti EMV a bezkontaktních karet, včetně analýzy dopadů do bankovních procesů při vydávání karet, zpracování autorizací a zúčtování transakcí pro karty typu MasterCard M/Chip/PayPass, Visa VIS/VCPS. Návrhy a vývoj zakázkových systémů pro podporu vydávání, autorizace a zúčtování karet
  • Implementace, testování a integrace software pro POS terminály a POS sítě.
  • Analýza, vývoj a implementace podpůrných aplikací pro zpracování, monitorování a směrování platebních transakcí. Integrace s veřejnými i privátními bankovními platebními sítěmi, rozhraní k MW (MQ/Series, Tuxedo) back-office systémům, privátním sítím pro akceptaci karet, integrace technologie CAP/DPA a tokenizace karet.
  • Návrh a vývoj systémů pro detekci a obranu před podvody platebními kartami (Fraud Monitoring a Fraud Prevention).
  • Konzultace, zavádění a implementace systémů pro zabezpečení platebních transakcí, konzultace a integrace HSM zařízení, migrace LMK, zavedení podpory dynamických výměn klíčů (RSA, DUKPT atp.).
  • Komplexní testování platebních systémů, vývoj nástrojů pro funkční a výkonové testy, provádění funkčních a výkonových testů.